Naar waarde geschat

Bokrijk heeft binnen haar collectie ook deze van ‘Landbouw en voeding’. I.s.m. CAG en partners voerde Bokrijk in de aflopen maanden een waardering uit van deze deelcollectie binnen het project ‘Naar waarde geschat’. Dit is een integraal waarderingstraject voor vier agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel.

Dé basis voor een verantwoord en duurzaam erfgoedbehoud en -beheer is het waarderen van erfgoed. De waarde van agrarisch erfgoed is echter niet objectief te meten, vermits dit verandert naargelang de wijziging van het tijdsbeeld. Vanuit verschillende invalshoeken geven we een andere betekenis en waarde aan erfgoed. Daarom is het van belang om participatief te waarderen en alle belanghebbenden aan het woord te laten. ‘Naar waarde geschat. Een integraal waarderingstraject voor vier agrarische erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel’ is een samenwerking tussen CAG, Texture Kortrijk, Bokrijk, Jenevermuseum Hasselt en het Museum van de Belgische Brouwers Brussel.

In een eerste fase van het project werden de geselecteerde collectiestukken uit het agrarisch erfgoed geregistreerd, gefotografeerd en werd de inventarisatie op punt gesteld. In een tweede fase werd er geluisterd naar de stem van belanghebbenden. Dit zijn personen of groepen die een bijzonder belang hechten aan de specifieke (deel)collectie of aan bepaalde objecten. Ook de bezoekers van het Openluchtmuseum werden betrokken en ook zij konden hun stem uitbrengen op een selectie van collectiestukken op het pas gerestaureerde erf van Abele.

Er werden maar liefst 254 stemmen uitgebracht door de museumbezoekers. Het 'winnende' collectiestuk is de imposante trijzelmolen, een molen die gebruikt werd om het zaad of het graan dat door een dorsmachine of door de vlegel is gedorst, zuiver te maken. Dit stuk landbouwalaam vertoeft sedert 1955 in Bokrijk en valt te dateren tussen 1880 en 1920. Opmerkelijk is dat in totaal 42,12% van de stemmen uitging naar de groep trijzelmolens. Bezoekers hebben hierbij vooral bewondering voor de techniek van weleer om 'het kaf van het koren te scheiden' en er werd regelmatig een link gelegd met de initiatieven rond het vakmanschap Brood dat je kan terug vinden op het erf van Meeuwen in het museumdeel Kempen.

De stemmingsresultaten worden meegenomen in de expertenwaardering van deze bijzondere collectie. Een overzicht van de objecten en de bijhorende resultaten.