Crafts

De Vlaamse overheid hernieuwde eerder deze maand de landelijke erkenning voor het Openluchtmuseum Bokrijk voor de periode 2019-2023 binnen het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet. Het is een beloning voor de inspanningen van de voorbije jaren en bevestigt het geloof in de toekomstvisie voor Bokrijk. Daarnaast zal het museum onder de naam ‘CRAFTS.’ (lees: kraftspunt) voortaan ook een landelijke rol op het vlak van vakmanschap en erfgoed in heel Vlaanderen opnemen. Het museum zal jaarlijks een subsidie van 500.000 euro ontvangen, 183.000 euro meer dan er momenteel naar het museum vloeit. Voor de uitbouw van het nieuwe platform CRAFTS. ontvangt Bokrijk een bijkomende subsidie van 200.000 euro per jaar.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan werd de brede collectie van Bokrijk als een belangrijk uitgangspunt genomen. Naar het voorbeeld van de onroerende collectie - de historische gebouwen in het museum - komt er ook een plan van aanpak voor de roerende en documentaire collectie. Ook digitalisering maakt hier deel van uit. Bokrijk is een museum over de cultuur van het dagelijks leven met ‘vakmanschap’, ‘bouw- en wooncultuur’, ‘eet- en drinkcultuur’ en ‘ritueel en feest’ als voornaamste pijlers. Dit zal zich o.a. vertalen in een tentoonstelling in 2023 over ‘(t) huis’, en wat je huis tot een thuis maakt. In de museale werking wordt er steeds van het dagelijks leven van vandaag vertrokken, door vanuit onze ervaringen nu terug te blikken naar het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Aangezien wonen een vast deel uitmaakt van ieders dagelijks leven, is hier een  breed scala aan verhalen over te vertellen. Daarnaast wil Bokrijk ook het ‘echte’ leven naar binnen brengen door bijvoorbeeld werken, vergaderen en logeren in de historische museumgebouwen toe te laten en een samenwerking met studenten architectuur te stimuleren.

Vanuit BKRK groeide in 2017 VAKlab: een expertise- en dienstencentrum rond ‘vakmanschap en ondernemerschap’ dat in het Kasteel van Bokrijk is ondergebracht. VAKlab wil hedendaags vakmanschap verder ontwikkelen en  ondernemerschap stimuleren. Op deze manier slaat het Openluchtmuseum de brug naar een economische component en creëert het maatschappelijke relevantie. Vanaf 2019 wil Bokrijk ook een voortrekkersrol spelen op het vlak van ‘vakmanschap en erfgoed’ voor heel Vlaanderen. Het nieuwe platform CRAFTS. zal vakmanschap als waardevol en divers cultureel erfgoed op de kaart zetten en initiatieven in die richting coördineren.  Het is de bedoeling om zo de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed bij tal van actoren in de sector te versterken en te ondersteunen.