Open Monumentendag

Bokrijk ontsluit op een unieke en belevingsvolle wijze een collectie bouwkundig erfgoed en werd hiervoor erkend als ‘open erfgoed’. De meerjarige restauratie van dit patrimonium biedt de gelegenheid om een ander licht te werpen op de collectie. Op zondag 10 september neemt Bokrijk dan ook voor een eerste maal deel aan Open Monumentendag. Die dag is het eveneens Dag van de Architectuur. Tijdens deze dag wordt het Openluchtmuseum gratis opengesteld. Bovenop de reguliere programmatie worden aanvullende activiteiten georganiseerd rond de lopende restauraties.

De restauraties van de gebouwen en de bijhorende bouwtechnieken staan die dag centraal.  Bezoekers krijgen de unieke kans om een tiental gebouwen, die weldra in de steigers staan, onder begeleiding van de restauratiearchitect of aannemer te bezoeken. Inschrijven is niet vereist, elke 15 minuten start er een nieuwe rondleiding. Aan elk gebouw in restauratie zal eveneens een korte workshop of demonstratie aangeboden worden, zoals een demonstratie over het gebruik van molentechnieken voor restauratie, een demonstratie smeden van scharnieren of uitleg over hoe muurschilderingen gerestaureerd worden. Tijdens verschillende workshops krijgen gegadigden een betere kijk op de uiteenlopende bouwtechnieken die bij de werkzaamheden voorkomen, waaronder traditioneel vakwerk zoals lemen, vitsen en strodekken. De uitgebreide informatie over de programmatie kan worden teruggevonden op de website.