Depotateliers

Jaarlijks krijgt Bokrijk talrijke aanvragen voor de schenking van objecten. Om deze nieuwe objecten te inventariseren en te behandelen, alvorens ze het depot van het Openluchtmuseum ingaan, nam Bokrijk twee nieuwe depotateliers in gebruik.

Elk jaar verwerft het Openluchtmuseum nog zo’n 50 à 100 objecten en dit op basis van een zeer strenge selectie. Volumineuze objecten, zoals karren of groter landbouwalaam (ploegen, wanmolens …) of objecten die reeds meermaals in de collectie voorkomen, worden in de regel niet meer aanvaard.

De geschonken objecten worden verzameld in een eerste depotatelier. Door jarenlange opslag op zolders of in schuren, zijn de voorwerpen die binnenkomen dikwijls erg bestoft en vuil. Voor het grovere afstofwerk is dit atelier daarom uitgerust met een afzuigtafel. Kleine tot middelgrote objecten kunnen hierop geplaatst worden en met een zachte handborstel worden afgestoft. Het stof dat vrijkomt wordt onmiddellijk opgevangen door een afzuiging onder het werkblad en komt hierdoor niet op de grond of in de rest van de ruimte terecht.

Aan de raamkant zijn beide depotateliers telkens voorzien van witte werkbladen over de gehele lengte van de muur. In de eerste ruimte worden deze gebruikt om de objecten te voorzien van een voorlopig label (waarop vooral de herkomst wordt aangeduid, zodat objecten van eenzelfde schenking samenblijven), tot op het ogenblik dat het object een definitief inventarisnummer krijgt. Hier kan eveneens een kleine herstelling uitgevoerd worden, maar indien nodig ook een diepgaandere behandeling van hout of metaal.

Nu kunnen de objecten stelselmatig verhuizen naar het tweede depotatelier. Hier gebeurt het fysieke nummeren van de objecten. Concreet wil dit zeggen dat het inventarisnummer op het voorwerp wordt aangebracht volgens de beproefde lak-inkt-lak-methode. Bokrijk maakt hierbij gebruik van de nummeringsset die ter beschikking wordt gesteld door Erfgoedplus. Deze bevat een reversibele matte vernis. Bokrijk vult deze nog aan met een meer doorschijnende lak, zodat er zowel voor een lichte als een donkere ondergrond een geschikte oplossing voorhanden is.

In dit tweede atelier gebeurt tevens de basisregistratie: het voorwerp krijgt een correcte objectnaam, de materialen worden genoteerd, afmetingen worden genomen (lengte, hoogte, breedte, dikte, diameter) en elk object wordt gekoppeld aan het juiste schenkingsdossier, dat de datum van verwerving, de verwervingsmethode (schenking, aankoop, legaat …) en de coördinaten van de schenker (adres, telefoonnummer) bevat. Nu zijn de objecten klaar om gefotografeerd te worden: dit gebeurt in een aanpalende ruimte.

Tot slot kunnen de objecten die gefotografeerd werden nog verpakt worden alvorens ze naar het depot gaan. Hiervoor is een verpakkingstafel voorzien met allerlei verpakkingsmaterialen: bubbeltjesplastiek, Tyvek, zuurvrij papier op rol, zuurvrije kartonnen dozen …