VOORWOORD

Met meer dan 120 historische gebouwen uit heel Vlaanderen ‘in huis’ herbergt het Openluchtmuseum een staalkaart aan historische bouwtechnieken. Ook de theoretische kennis en praktijkexpertise die daarmee verbonden zijn, houden het museum levend door deze van generatie op generatie over te dragen. Van bij de opening in 1958 zet het Openluchtmuseum trouwens niet alleen in op het tonen van een waaier aan vakmanschappen, maar kunnen bezoekers deze ook zelf uitproberen. Het is vanuit die solide basis dat Bokrijk sinds 2014 een integrale en geïntegreerde werking rond vakmanschap ontwikkelt, binnen én buiten de museummuren.

We initieerden het project BKRK – ‘Bokrijk brandmerkt’. Met BKRK wilde het museum de hedendaagse relevantie van vakmanschap aantonen en steunen. Wat heeft het vakmanschap van vroeger ons vandaag te vertellen? Hoe laten eigentijdse vakmensen zich inspireren door historische vakmanschappen en technieken? Maar ook: hoe wordt vakmanschap getransformeerd door nieuwe technologieën? Vertrekkend vanuit het verleden werpen we een nieuw licht op het heden en de toekomst van vakmanschap. Da doen we samen met vakcuratoren en een netwerk aan partners en vaklui, voor de vakmanschappen van onder andere smeden, brood bakken, hout en textiel bewerken en bier brouwen.

In 2017 zag Vakmanschap & Ondernemerschap (voorheen: VAKlab) het daglicht. Deze expertise- en dienstencel ontstond uit de nood om vakmensen te ondersteunen in hun ondernemerschap. Want wat vakmanschap écht waardevol maakt, zijn de mensen achter de creatie. Daar waar hoofd, hart en handen samenwerken, ontstaat er elke keer weer iets moois en unieks dat mensen weet te raken. Bij Vakmanschap & Ondernemerschap staat het delen van kennis en ervaringen centraal, net als de samenwerking met een uitgebreid netwerk van regionale en nationale partners. Dit zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, organisaties met kennis in ondernemerschap en/of vakmanschap, onderwijs- & onderzoeksinstellingen, en de overheid zoals Starterslabo, SYNTRA, PXL-MAD, UNIZO Limburg, Flanders DC, POM Limburg...

In 2019 richtte Bokrijk Vakmanschap & Erfgoed (voorheen: CRAFTS.) op als derde pijler binnen de vakmanschapswerking. Als landelijk platform voor historisch en hedendaags vakmanschap in Vlaanderen staat Vakmanschap & Erfgoed ten dienste van erfgoedprofessionals en vakmensen. We zetten maximaal in op kennisdeling, netwerking en sensibilisering en dit steeds met het immaterieel erfgoed van vakmanschap als rode draad. Het hoe en wat van deze complementaire vakmanschapswerking en vooral hoe je dit zelf kan meemaken, lees je verder in dit Bokrijk Bulletin. Dit najaar gaan we nog een stap verder. Dan bieden we in het Kasteel van Bokrijk ‘Open Ateliers’ aan, fysieke plekken die kennisoverdracht, innovatie en cocreatie stimuleren.

Ik wens je veel leesplezier en hoop je te mogen verwelkomen in Bokrijk!

Igor Philtjens
voorzitter vzw Het Domein Bokrijk
gedeputeerde