Natuurreservaat het Wik

Het park Bokrijk is maar liefst 550 ha groot en herbergt een waardevol natuurreservaat ‘Het Wik’, dat wordt beheerd door Natuurpunt.

Op dit ogenblik wordt de grootste vijver onder handen genomen. Die kreeg de laatste jaren te maken met een invasie van de Grote Waternavel, een exotische waterplant. Zo ontstond er een dikke sliblaag op de vijverbodem en dat zorgde dan weer voor wilgen en elzen die snel groeiden en de moerasvegetatie aan de vijverrand verdrongen. Nu gebeuren er diverse herstelwerken dankzij de financiële steun van Agentschap Natuur en Bos: de sliblaag en bomen worden weggehaald en de dijken verstevigd. Zo krijgt de vijver opnieuw helder water waarin waterplanten kunnen groeien en de biodiversiteit kan terugkeren. Voortaan zal deze ook dienen als waterbuffer voor overige vijvers in het natuurgebied, wat erg belangrijk is tijdens droge zomers.

Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden en nieuwe plannen kunnen buurtbewoners en geïnteresseerden elke 2e zondag van de maand van 9 u. tot 12 u. een gratis gegidste wandeling in Het Wik maken, georganiseerd door Natuurpunt. Vooraf inschrijven is niet nodig en de wandelingen starten aan het Provinciaal Natuurcentrum (Craenevenne 86, 3600 Genk).