Natuurinrichting Vijvercomplex B'okrijk-Kiewit’

De voorbije 2 jaren werd er uitvoerig geïnvesteerd in het vijvercomplex 'Bokrijk-Kiewit' waarbij het vijverherstel van een open vijver- en moeraslandschap centraal stonden. Tussen Fietsen door het Water en het Openluchtmuseum werden dan ook nieuwe vijvers aangelegd en verder stroomafwaarts werd de rietvijver opnieuw ingericht. In april 2019 werd de instelling van het natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit en de oprichting van het natuurinrichtingsprojectcomité door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dit natuurinrichtingsproject heeft als doel het gebied optimaal in te richten voor behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu.

 

 

Voor Bokrijk betekent de instelling van dit project dat er budget vanuit Vlaanden kan worden aangewend om huidige natuurwaarden te versterken en nog beter in te richten. Hierbij is het verbeteren van de dijken en monniken in het Wik en het Westelijk Vijvergebied een belangrijk sleutelpunt. Dit zorgt voor makkelijker op te volgen beheer (ingericht voor machinaal beheer) en een verhoogde watercapaciteit voor het volledige domein (mn. Fietsen door het Water, watermolens Openluchtmuseum,…). Daarnaast wordt een natuurverbinding via Kneipp en Craenevenne en langs het noorden via Zonhoven (aansluiting op landinrichtingsproject) gecreëerd. Dit zorgt ervoor dat Bokrijk de essentiële verbindingsweg is tussen de Maten en het Westelijk vijvergebied, voornamelijk voor boomkikker en knoflookpad.

De eerste stappen in dit traject zullen nog in 2019 gezet worden met de oprichting van een projectteam en de opstart van een bodemstudie en ecohydrologische studie. In 2020 zal het oorspronkelijke haalbaarheidsrapport vervolgens omgevormd worden tot een projectrapport. Al deze inrichtingen zorgen ervoor dat Bokrijk een essentieel onderdeel wordt van de natuurwaarde in heel Limburg. Daarnaast zijn de beoogde natuurdoelen, voornamelijk in het Westelijk Vijvergebied, van de hoogste graad op Europees niveau, wat bijkomende mogelijkheden geeft naar  subsidiëring binnen het nieuwe Natuurdecreet.