Kletterende Klompen

In april lanceerde het Klompenforum de brochure 'Kletterende klompen: over het klompenerfgoed in de 21e eeuw'. Het Klompenforum wordt door ETWIE - het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed van het Gentse Industriemuseum - sinds 2014 samengebracht en begeleid. Ook Bokrijk werkte mee aan deze publicatie waarin verschillende artikels de geschiedenis, grondstof en vervaardiging van de klomp aan bod komen.

Sinds kort zijn de partners van de klompengemeenschap verenigd in een Klompenforum Vlaanderen, dat acties onderneemt zodat het bedreigd immaterieel erfgoed van de klompenmakerij geborgen wordt. Zo kreeg het ambacht van de klompenmakerij in 2017 een plaats op de Inventaris Immaterieel Erfgoed, die sinds 2008 immaterieel erfgoed in kaart brengt. Een online platform draagt vervolgens ook bij tot de zichtbaarheid ervan en voorziet informatie en inspiratie voor al wie dit immaterieel erfgoed mee een toekomst wil bieden. Het Klompenforum bestaat uit ETWIE, Tim Van Goethem, Ronny Mondelaers en echtgenote Andrea, Eric De Keyzer en echtgenote Chris van De Klomp De Klinge vzw, Luc Verachtert, het MOT, Klompenmuseum Den Eik, Erfgoedcel k.ERF, Erfgoedcel Waasland en Bokrijk.

In het Openluchtmuseum staat er in het museumdeel Oost- en West-Vlaanderen een klompenmakersatelier, gelegen aan de herberg ’In Den Dolfijn’ uit Sint-Rijkers - #65, en een rookkot.  Het museum herbergt niet alleen een collectie van een 250-tal objecten, van klompenboor tot teenmes, maar het heeft ook werktuigen uit de klompenmakerij van Jozef Vanduffel, gevestigd in Lindel-Overpelt en Julius Wouters uit Heist-op-den-Berg en ongeveer een 50-tal klompenparen. Daarnaast werd het vakmanschap ook de afgelopen jaren in Bokrijk gedemonstreerd door Ronny Mondelaers uit het gelijknamige klompenmakersgeslacht. De kennis en techniek omtrent dit vakmanschap wordt in Bokrijk ook doorgegeven. Leerling Tim Van Goethem startte immers in 2017 in Bokrijk zijn opleiding in het klompen maken onder begeleiding van meester Ronny Mondelaers.

De publicatie is online raadpleegbaar via de website van ETWIE.