120 tegen 2021

Alle  historische gebouwen in het Openluchtmuseum krijgen een grondige restauratie tussen 2017 en 2021. Dit kadert in het meerjarige restauratietraject dat Bokrijk met steun van de Vlaamse regering is aangegaan.

Op 19 april wordt de Windmolen uit Schulen (Herk-de-Stad) in aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois onthuld. De molen staat als eerste realisatie symbool voor de restauratiecampagne ‘120 tegen 2021’, waarbij bezoekers uitgenodigd worden om de werken in het museum van nabij te volgen. Daarnaast worden in dit traject de banden met de herkomstgemeente nauw aangehaald.